Sult na Sollán

Go to content

Main menu


Welcome to Sult na Sollán

Sult na Sollán is a community group set-up in Sallins, North Co. Kildare to promote the Irish language and traditional Irish music and culture. We host monthly trad music sessions in the village, usually on the third Friday of each month, Irish classes for adults and we also run family events from time to time. We also host a weekly ciorcal comhrá for Irish speakers who meet each Saturday morning in Naas. And more...why not join us? Tá fáilte romhat!Fáilte go Sult na Sollán

Is grúpa pobail é Sult na Sollán bunaithe chun an Ghaeilge agus ceol & cultúr traidisiúnta na hÉireann a chur chun cinn sna Solláin i dTuaisceart Co. Chill Dara.
Bíonn seisiún ceoil uair sa mhí (an tríú Aoine de gach mhí de ghnáth), ranganna Gaeilge do dhaoine fásta sna Solláin agus bíonn "bricfeasta as Gaeilge" againn gach maidin Sathairn i Nás na Ríogh. Agus tuilleadh le teacht...bígí linn! Tá fáilte romhat!


Imeachtaí/Events 2016Seisiúin Ceoil
Bíonn dhá seisiún ceoil againn gach mí - ar an gcéad Aoine den mhí i Lock 13, sna Solláin agus arís ar an tríu Aoine den mhí  sa Railway Inn, Na Solláin. Tosnaíonn na ceolteoirí ag teacht isteach ó 9.00i.n. agus bíonn ceol le cloisteáil ó 9.30i.n. Seisiún oscailte a bhíonn ann le fáilte roimh ceolteoirí & amhránaithe suí isteach lenár ngrupaí áitiúla, Sult & Fonn Nua.  Scaip an scéal, bigi linn agus beir libh bhur gcairde !

We host two trad sessions every month - on the first Friday of the month in Lock 13, Sallins and again on the third Friday of the month in The Railway Inn, Sallins. Musicians start arriving from 9.00pm. and the music usually kicks off after 9.30pm. They are open sessions and other musicians and singers are welcome to join in with our two local trad bands, Sult & Fonn Nua.  Pass on the word, come and join us and bring your friends!


Ranganna Gaeilge do dhaoine fásta
Dé Céadaoin , 8 - 9i.n. ; Scoil Naomh Lorcáin, Na Solláin
Beidh an chéad téarma eile ag tosú 20 Eanáir 2016
-
Tuilleadh Eolais anseo

Irish Classes for Adults
Wed, 8-9pm ; St Laurences National School, Sallins
Next Term starts 20th January 2016-
- More Info HereComhrá  Gach Luan @ 11.00i.n. i leabharlann Nás na Ríogh & gach uile Satharn i mbialann Alice's @ 11.00r.n. ; Fáilte roimh daoine fásta & páistí!
-->
Tuilleadh eolais anseoFéile na Sollán
Tá an pleanáil tosaithe do Fhéile 2016 a bheidh ar siúil i Mí Deireadh Fómhair 2016. Ar mhaith leat ról ar an bhfoireann? Más maith, tar i dteagmháil!
Tá na sonrai ar fad ar  www.feilenasollan.com


Sallins Trad Fest
Planning is starting now for the 2016 festival which will take place in October 2016. Would you like to be part of the team? If so, get in touch.
All details on  www.sallinstradfest.com

Nasc linn ar Facebook
www.facebook.com/sultnasollanCheck out our community website
http://www.sallins4u.com

 
Back to content | Back to main menu